(Усъвършенстване на професионалното обучение по екология и биотехнологии) обмен на опит на преподаватели в професионалното образование в сферата на екологията и биотехнологиите.

Партньори:

1. Професионална Гимназия по екология и биотехнологии Проф. Асен Златарев гр. София

2. Организацията Geselschaft fur Europabildung  /GEB/ oт Берлин, Германия

Презентация на проекта:

Резюме: