(Европейски опит в обучението по технология на фармацевтичните и парфюмерийно козметични продукти) обмен на опит на преподаватели в професионалното образование в сферата на фармацевтиката, парфюмерията и козметиката.

Партньори:

1. Професионалната гимназия по химични и микробиологични технологии Проф. Пенчо Райков гр. София

2. Maison de la Promotion Sociale (MPS) -гр. Бордо, Франция www.maisondelapromotionsociale.org /

Презентации на проекта: