( Европейски стандарти в професионалното образование ) обмен на опит на преподаватели в професионалното образование в сферата на оптиката и измервателната техника.

Партньори:

1. Национална Професионална Гимназия по Прецизна Техника и Оптика М. В. Ломоносов гр. София / www.lomonosov-bg.com /

2. Организацията Geselschaft fur Europabildung  /GEB/ oт Германия / www.europabildung.org

Резюме на проекта