• Начало
  • Мандатност на длъжността на директорите

Mеждународните анализи и изследвания за нивото на нашето образование показват, че то е много по-ниско в сравнение с това на другите европейски страни. Причината за това състояние са по-дълбоки и не трябва да ги търсим в лошото преподаване на нашите учители или в липсата на достатъчно интелект у нашите ученици. След голямата стачка на българските учители през 2007 г. Министерството на образование прехвърли цялата административна и финансова власт ( делегираните бюджети) в ръцете на директорите на средните училища и професионални гимназии. Как се заема длъжността на директор? Обявяват се конкурси в МОН, на които се оценяват професионалните и ръководни качества на кандидатите. Знаем, че в повечето случаи приятелствата и протекциите от високо ниво оказват решаваща роля за резултатите на тези конкурси. Но кой оценява моралните качества на бъдещите директори? Защото да ръководиш един екип се изискват не само професионални качества, но в много по-голяма степен са важни моралните човешки добродетели.  

Държавните длъжности на президента, на правителствата, на кметовете, на ректорите на университети и др. имат определен мандат. Това е израз на демокрацията. Ако изпълняваш добре своите професионални задължения и резултатите се виждат, то хората ще те изберат отново на същата длъжност. Но такава демокрация липсва в средното образование. Длъжността на директорите се оказа пожизнена. Получавайки и цялата финансова власт в свои ръце, като управляват делегираните бюджети, някои от директорите, които нямат нужните морални качества упражняват пълен диктат и морален тормоз върху преподавателите. В такива училища работната атмосфера е напрегната, страх сковава изявите на честните преподаватели на педагогическите съвети.

Делегираните бюджети са широко отворена врата за злоупотреби. В много училища директорите управляват еднолично бюджета на училището заедно с главните счетоводители и няма никаква прозрачност как се използват финансовите средства.  Оказва се, че в училища с 1000 ученика заплатите на преподавателите са същите както и в училища с 100-200 ученика. Философията на делегираните бюджети не беше такава. Значи нещо не е измислено както трябва. Кой от учителите би се осмелил да се оплаче, да повдигне въпроси свързани с прозрачността на делегираните бюджети? Веднага ще се намерят начини да му се почерни живота и даже ако се наложи ще бъде принуден да напусне работа. Така учителите се оказват притиснати от една страна от диктата на директорите и от друга страна от лошата дисциплина на учениците.

Министерството и правителството увеличават парите за образование, но не са създали условията и правилата за качествен контрол върху разхода на тези средства.

За да бъде работата на един екип успешен, ръководителят му трябва да има нужните не само професионални, но и човешки добродетели. Той трябва да създаде спойката между всички в екипа. Когато екипът избира своя ръководител, тогава има истинска демокрация.

За да има демокрация в нашето средно образование, новите директори трябва да бъдат избирани не само от МОН, но и от педагогическите съвети, като решаващата дума трябва да има педагогическия съвет / така е в Германия например/. Директорите трябва да бъдат атестирани за начина на управление на повереното им училище, за постигнатите резултати не само от МОН, но и от самия педагогически състав. Длъжността на директорите трябва да има мандат например от 4 г. Така ще има и най-добрият финансов контрол върху разходването на бюджета на училището. Ако няма яснота за управлението и разходването на финансовите средства директорът няма да получи нужното одобрение. Какъв по-добър контрол от вътрешния. Хората, които работят в една институция най-добре знаят какви ремонти са направени, какви материали и консумативи са закупувани. Финансовите документи трябва да бъдат публично достояние, а не да се пазят в тайна както е досега. Тази атестация трябва да бъде анонимна и проведена веднъж на 4 години. Ако един директор не получи одобрение от половината преподаватели, тогава трябва да се обяви  нов конкурс за директор. Явно този директор не е спечелил доверието на своите учители и трябва да се смени целия ръководен екип. Тези директори, които получат нужното одобрение нека да продължат своята работа като директори до следващата атестация. Явно те притежават нужните качества за добър ръководител.  По този демократичен начин ще се сложи край на диктата и феодалното поведение на някои директори. Една държавна длъжност не може  да бъде пожизнена. Тогава ще  има истинска демокрация в средното образование и резултатите няма да закъснеят.

А според дългогодишния преподавател Александър Керин най-доброто решение е разделянето на директорската длъжност на две – мениджърска и педагогическа: „Педагогическият директор да се избира от учителите, да има мандат и да се назначава от инспекторатите. Директорът мениджър може да оперира ефикасно с парите, но двамата взаимно да се контролират”.

Автор на материала – Людмила Иванова